دوربین مداربسته طراحی سایت سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

رویدادها و...

نمایندگی پخش مایلستون درعراق

نمایندگی پخش مایلستون درعراق

در آگوست 2019 ما به عنوان نمایندگی پخش مایلستون درعراق منصوب شدیم.

پس از روابط طولانی و موفقیت آمیز تجاری با مایلستون ،در آگوست 2019 ما به عنوان تنها توزیع کننده مایلستون ، فعالانه عراق را پوشش دادیم.

اکنون ما پروژه های مهم نظارت محلی را با مایلستون و راه حل های شخص ثالث دیگر تهیه کرده ایم.

تشخیص خودرو متوقف شده
تغییر لاین غیر مجاز
تشخیص افزایش حجم ترافیک
شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت
تشخیص ورود ممنوع و یا دنده عقب
حداقل و حداکثر سرعت
کاهش میدان دید یا دود و آتش سوزی
شمارش تعداد خودرو ورودی از هریک از ورودی ها در هر
تشخیص بار افتاده در راه ها
تشخیص میانگین سرعت
پرسه زنی عابر پیاده