دوربین مداربسته طراحی سایت سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

رویدادها و...

تمدید گواهینامه های مایلستون

تمدید گواهینامه های مایلستون

در سال 2017 ، ما تمام گواهینامه های مایلستون خود را در زمینه طراحی و پیاده سازی تجدید کردیم

 در سال 2017 ما برای به روزرسانی و تمدید گواهینامه های مایلستون کارمندان، آنها را ثبت نام کرده و از ایشان امتحان گرفتیم.

بنابراین ، ما به یک مهندس طراحی معتبر Milestone (MCDE) و همچنین مهندس مجتمع معتبر Milestone (MCIE) تبدیل شدیم که قادر به طراحی و اجرای پروژه های نظارت و امنیتی در سطح بزرگ و سازمانی هستیم.

تشخیص خودرو متوقف شده
تغییر لاین غیر مجاز
تشخیص افزایش حجم ترافیک
شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت
تشخیص ورود ممنوع و یا دنده عقب
حداقل و حداکثر سرعت
کاهش میدان دید یا دود و آتش سوزی
شمارش تعداد خودرو ورودی از هریک از ورودی ها در هر
تشخیص بار افتاده در راه ها
تشخیص میانگین سرعت
پرسه زنی عابر پیاده