دوربین مداربسته طراحی سایت سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

اخبار و تازه ها

قرار گرفتن شرکت اپرناک فناور در لیست تامین کنندگان وزارت نفت

قرار گرفتن شرکت اپرناک فناور در لیست تامین کنندگان وزارت نفت

 

قرار گرفتن شرکت اپرناک فناور در لیست تامین کنندگان وزارت نفت

دوربین های Arecont Vision یکی از سخت ترین و مهم ترین استاندارد های حراستی کشور را پشت سر گذاشت و در لیست تامین کنندگان وزارت نفت قرار گرفت.

 

 

تشخیص خودرو متوقف شده
تغییر لاین غیر مجاز
تشخیص افزایش حجم ترافیک
شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت
تشخیص ورود ممنوع و یا دنده عقب
حداقل و حداکثر سرعت
کاهش میدان دید یا دود و آتش سوزی
شمارش تعداد خودرو ورودی از هریک از ورودی ها در هر
تشخیص بار افتاده در راه ها
تشخیص میانگین سرعت
پرسه زنی عابر پیاده