دوربین مداربسته طراحی سایت سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

اخبار و تازه ها

اپرناک، نماینده محصولات VERACITY در ایران

اپرناک، نماینده محصولات VERACITY در ایران

تکنولوژی نو برای انتقال دیتا و برق تا 800متر بر رویکابل شبکه بدون نیاز به تغذیه مجدد با استفاده از تجهیزات جذاب وراسیتی (ساخت بریتانیا).

تشخیص خودرو متوقف شده
تغییر لاین غیر مجاز
تشخیص افزایش حجم ترافیک
شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت
تشخیص ورود ممنوع و یا دنده عقب
حداقل و حداکثر سرعت
کاهش میدان دید یا دود و آتش سوزی
شمارش تعداد خودرو ورودی از هریک از ورودی ها در هر
تشخیص بار افتاده در راه ها
تشخیص میانگین سرعت
پرسه زنی عابر پیاده