دوربین مداربسته طراحی سایت سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

نشان تجاری (لوگوی) اپرناک فناور، به دقت بیانگر هویت این مجموعه است. این علامت نمادی انتزاعی است از چند نفر، که به سوی 4 جهت اصلی ایستاده‌اند. در کنار هم قرار داشتن و تکیه کردن به یکدیگر، نماد روحیه کار گروهی، پشتیبانی و به نوعی اطمینان است. این نماد همچنین، نگاه گسترده اپرناک فناور را به کسب و کار خود نشان می‌دهد.


اَپُرناک←اَبُرناک←بُرنا
apornakاز نظر ظاهری تلاش شده تا طراحی نماد اپرناک فارسی باشد. این نماد دارای توازن و تقارن است. تا حدی که در دید کسانی که تاکنون آنرا مشاهده نکرده‌اند، آشنا می‌نماید. این نماد، مبدا برندسازی برای اپُرناک فناور به شمار می‌آید.
علامت تجاری اپرناک در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است و کلیه حقوق استفاده از آن به این شرکت تعلق دارد.

تشخیص خودرو متوقف شده
تغییر لاین غیر مجاز
تشخیص افزایش حجم ترافیک
شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت
تشخیص ورود ممنوع و یا دنده عقب
حداقل و حداکثر سرعت
کاهش میدان دید یا دود و آتش سوزی
شمارش تعداد خودرو ورودی از هریک از ورودی ها در هر
تشخیص بار افتاده در راه ها
تشخیص میانگین سرعت
پرسه زنی عابر پیاده