دوربین مداربسته طراحی سایت سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

پلن های لینوکسی

استاندارد لینوکسی-اروپا
ريال Free
ريال۶,۰۰۰,۰۰۰
نوع پنل:cPanel
میزان فضا:2GB
ترافیک ماهیانه:20
۱ : (Addon) تعداد دامنه
تعداد ایمیل: نامحدود
زیر دامنه: نامحدود
دامنه پارک شده: نامحدود
پایگاه داده: 1
حساب FTP:نا محدود
لینوکسی
محل:اروپا
سفارش
شرکتی لینوکسی-اروپا
ريال Free
ريال۱۱,۰۰۰,۰۰۰
نوع پنل:cPanel
میزان فضا:5GB
ترافیک ماهیانه:50GB
۳ : (Addon) تعداد دامنه
تعداد ایمیل: نامحدود
زیر دامنه: نا محدود
دامنه پارک شده: نا محدود
پایگاه داده: نا محدود
حساب FTP:نا محدود
لینوکسی
محل:اروپا
سفارش
سازمانی لینوکسی-اروپا
ريال Free
ريال۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نوع پنل:cPanel
میزان فضا:10GB
ترافیک ماهیانه:100GB
نامحدود : (Addon) تعداد دامنه
تعداد ایمیل: نامحدود
زیر دامنه: نامحدود
دامنه پارک شده: نامحدود
پایگاه داده: نامحدود
حساب FTP:نامحدود
لینوکسی
محل:اروپا
سفارش
نامحدود لینوکسی-اروپا
ريال Free
ريال۳۷,۰۰۰,۰۰۰
نوع پنل:cPanel
میزان فضا:نامحدود
ترافیک ماهیانه:نامحدود
نامحدود : (Addon) تعداد دامنه
تعداد ایمیل: نامحدود
زیر دامنه: نا محدود
دامنه پارک شده: نا محدود
پایگاه داده: نا محدود
حساب FTP:نا محدود
لینوکسی
محل:اروپا
سفارش