دوربین مداربسته طراحی سایت سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

همکار ما شوید

همکار اپرناک شوید و کسب و کار خود را گسترش دهید. برای پیوستن به شبکه همکاران اَپُرناک، و بهره بردن از مزیت های این برنامه (مانند: تخفیف ویژه همکار، ثبت پروژه به نام همکار و حمایت از وی، طراحی و پشتیبانی فنی، آموزش فنی، خدمات پس از فروش و ...)، فرم درخواست زیر را تکمیل کنید.

تشخیص خودرو متوقف شده
تغییر لاین غیر مجاز
تشخیص افزایش حجم ترافیک
شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت
تشخیص ورود ممنوع و یا دنده عقب
حداقل و حداکثر سرعت
کاهش میدان دید یا دود و آتش سوزی
شمارش تعداد خودرو ورودی از هریک از ورودی ها در هر
تشخیص بار افتاده در راه ها
تشخیص میانگین سرعت
پرسه زنی عابر پیاده